By Published On: 26/11/2020Categories: Noticias0 Comments on Mesures COVID-19

Mesures COVID19 

Perquè el model agroecològic garanteix l’alimentació saludable en entorns segurs, de proximitat i confiança, ens adaptem a les noves restriccions COVID19 sense perdre el nostre caràcter amable i pròxim, l’atenció personalitzada i el servei alimentari d’alta qualitat. 

Per als pròxims mercats, canviem d’ubicació, reduïm l’aforament i mantenim les mesures de seguretat i higiene. Repassem?

 • Nova ubicació: pati del FPA Mercè Rodoreda, Raval, Elx  
 • Reducció del 50% dels llocs: productes alimentaris i de primera necessitat
 • Espai a l’aire lliure, allunyat de la via pública, amb entrada i eixida delimitades
 • Distància mínima de 6 metres entre llocs
 • Separació dos metres entre venedores i consumidores
 • Manipulació del gènere només a càrrec d’agricultores i artesanes, sempre amb guants i màscara
 • Recinte vigilat per a assegurar el compliment de les normes
 • Dispensador d’hidrogel en l’entrada, d’ús obligatori
 • Desinfectem els llocs amb freqüència

—-

Porque el modelo agroecológico garantiza la alimentación saludable en entornos seguros, de proximidad y confianza, nos adaptamos a las nuevas restricciones COVID19 sin perder nuestro carácter amable y cercano, la atención personalizada y el servicio alimentario de alta calidad. 

Para los próximos mercados, cambiamos de ubicación, reducimos el aforo y mantenemos las medidas de seguridad e higiene. ¿Repasamos? 

 • Nueva ubicación: patio del FPA Mercè Rodoreda, barrio del Raval, Elche 
 • Reducción del 50% de los puestos, con productos alimentarios y de primera necesidad. Oferta amplia y diversa. 
 • Espacio al aire libre, alejado de la vía pública y delimitado con entrada y salida para evitar aglomeraciones. 
 • Distancia mínima de 6 metros entre puestos. 
 • Separación dos metros entre vendedoras/es y consumidoras/es 
 • Solo agricultoras/es y artesanas/os podemos tocar los alimentos, siempre con guantes y mascarilla. 
 • El recinto está vigilado para asegurar el cumplimiento de las normas. 
 • Dispensador de hidrogel en la entrada, de uso obligatorio.
 • Desinfectamos los puestos con frecuencia. 
 • Cartelería informativa con las medidas de seguridad e higiene 

Foto: Elena Simona Cracium