By Published On: 26/11/2020Categories: Noticias, Uncategorized0 Comments on Agroecologia i cures

Agroecologia i cures 

L’agroecologia és la ciència que estudia els processos ecològics als sistemes de producció. En la pràctica, busquem un procés de producció optimitzat, sostenible i que mantinga els recursos naturals. 

D’aquesta manera, contribuïm a la cura de la terra i l’aire i reduïm la contaminació de l’espai natural i, en conseqüència, de les persones

Saps que les pràctiques de les natives americanes van ser la base de l’agroecologia? Al món som com una roda: tot allò que fem afecta a altres. És important que les nostres accions cuiden a qui ens cuida. 

—–

Agroecología y cuidados 

La agroecología es la ciencia que estudia los procesos ecológicos de los sistemas de producción. En la práctica, buscamos un proceso de producción optimizado, sostenible y que mantenga los recursos naturales. 

De esta manera, contribuimos al cuidado de la tierra y del aire y reducimos la contaminación del espacio natural y, en consecuencia, de las personas.

¿Sabes que las prácticas de los nativas americanas son la base de la agroecología? En el mundo funcionamos como una rueda: todo lo que hacemos afecta a las demás personas. Es importante que nuestras acciones cuiden a quienes nos cuidan. 

Foto: Elena Simona Craciu